انواع محافظ برق پارت

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۶۸۳ محافظ کولر گازی ۲۰ ۲۵۵/۰۰۰
۲ ۷۶۷ محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۲۶۵/۰۰۰
۳ ۹۸۱ محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۳ متری ۱۶ ۲۸۵/۰۰۰
۴ ۹۰۴ محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۵ متری ۱۶ ۳۰۵/۰۰۰
۵ ۲۲۰۴ محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۳۱۷/۰۰۰
۶ ۸۹۴ محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۳ متری ۱۰ ۳۲۷/۰۰۰
۷ ۷۷۳ محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۵ متری ۱۰ ۳۵۰/۰۰۰
۸ ۲۰۶۰ محافظ ۶ خانه دیجیتالی با کابل ۱.۸ متری ۱۰ ۳۹۰/۰۰۰
۹ ۲۱۶۰ محافظ ۶ خانه دیجیتالی با کابل ۵ متری ۱۰ ۴۳۸/۰۰۰
۱۰ ۵۱۴۳ محافظ ۶ خانه آذین با کابل ۱.۸ متری ۶ ۴۰۰/۰۰۰
۱۱ ۵۱۴۴ محافظ ۸ خانه آذین با کابل ۱.۸ متری ۶ ۴۳۰/۰۰۰
۱۲ ۵۱۳۷ محافظ ولتاژ ورودی ۳۰ آمپر ۱۰ ۵۴۵/۰۰۰
۱۳ ۵۲۰۳ محافظ دیجیتال USB با کابل ۱.۸ متری ۶ ۵۴۰/۰۰۰
۱۴ ۵۲۰۵ محافظ دیجیتال USB با کابل ۵ متری ۶ ۵۶۵/۰۰۰