اینورترهای مدل IE5

 

index

ردیفمدل (IE5)ولتاژ وردیتوان ( kw )قیمت (ریال)برند کشور
۱SV001IE5-1۲۲۰V۰.۱تلفنیLSکره
۲SV002IE5-1۲۲۰V۰.۲تلفنیLSکره
۳SV004IE5-1۲۲۰V۰.۳۷تلفنیLSکره
۴SV001IE5-1C۲۲۰V۰.۱تلفنیLSکره
۵SV002IE5-1C۲۲۰V۰.۲تلفنیLSکره
۶SV004IE5-1C۲۲۰V۰.۳۷تلفنیLSکره