اینورتر B550 بدفورد(BEDFORD)

11

ردیفنام کالاجریان(A)توان(KW)HPولتاژ(V)قیمت(ریال)برندکشور
۱B550-200R5۳۰.۴۰.۵۱phase 220VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۲B550-2001۵۰.۵۷۱۱phase 220VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۳B550-2002۷۱.۵۲۱phase 220VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۴B550-2003۱۱۲.۲۳۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۵B550-4001۳۰.۷۵۱۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۶B550-4002۴.۲۱.۵۲۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۷B550-4003۵۲.۲۳۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۸B550-4005۸.۲۳.۷۵۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۹B550-4007۱۲.۵۵.۵۷۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۰B550-4010۱۸۷.۵۱۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)

 

تخفیف ویژه برای همکاران در نظر گرفته شده است