اینورتر B900 بدفورد(BEDFORD)

 

 

11

ردیفنام کالاجریان(A)توان(KW)HPولتاژ(V)قیت(ریال)
برندکشور
۱B900-4003۶۲.۲۳۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۲B900-4005۹.۶۳.۷۵۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۳B900-4007۱۳۵.۵۷۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۴B900-4010۱۷۷.۵۱۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۵B900-4015۲۵۱۱۱۵۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۶B900-4020۳۲۱۵۲۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۷B900-4025۳۸۱۸.۵۲۵۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۸B900-4030۴۵۲۲۳۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۹B900-4040۶۰۳۰۴۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۰B900-4050۷۵۳۷۵۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۱B900-4060۹۰۴۵۶۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۲B900-4075۱۱۰۵۵۷۵۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۳B900-4100۱۵۰۷۵۱۰۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۴B900-4125۱۸۰۹۰۱۲۵۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۵B900-4150۲۱۵۱۱۰۱۵۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۶B900-4175۲۶۰۱۳۲۱۲۵۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)
۱۷B900-4215۳۱۰۱۶۰۱۵۰۳phase 400VتلفنیBEDFORDچین (با کیفیت کره)

 

تخفیف ویژه برای همکاران در نظر گرفته شده است