ب

نام کالا واحد کالا قیمت (ریال)
بارانی پریز برق ارت دار پارت; عدد ۱۷۳۲۵
بارانی پریز برق بدون ارت; عدد ۱۵۹۶۰
بارانی پریز برق بدون ارت آدین(درب شیشه ای); عدد ۱۹۹۵۰
بارانی پریز برق سه فاز پارت; عدد ۴۲۰۰۰
بارانی تکپل آذین(درب شیشه ای); عدد ۱۹۹۵۰
بارانی دو پل آذین(درب شیشه ای); عدد ۱۹۹۵۰
بارانی شاسی زنگ پارت; عدد ۱۶۴۸۵
بارانی کلید تبدیل پارت; عدد ۱۶۸۰۰
بارانی کلید دو پل پارت; عدد ۱۶۸۰۰
بارانی کلید یک پل پارت; عدد ۱۶۸۰۰
باطری قلمی ۱.۵ ولت; عدد ۹۹۷۵
باطری قلمی ۱.۵ ولت درجه ۱; عدد ۲۲۰۵۰
باطری نیم قلمی ۱.۵ ولت; عدد ۸۹۲۵
باطری کتابی ۹ ولت درجه ۱; عدد ۱۹۴۲۵
باکس ۳۰*۲۰ طرح ریتال; عدد ۴۲۰۰۰۰
بخار جیوه ۱۶۰ وات مستقیم   نور صرام پویا; عدد
بخار جیوه ۲۵۰ وات نور صرام پویا عدد
بست با میخ فولادى; عدد ۲۱۰۰۰
بست رولپلاک ۱۴; عدد ۱۴۷۰۰
بست رولپلاک ۹; عدد ۱۴۷۰۰
بست رولپلک ۱۱; عدد ۱۴۷۰۰
بست کابل بست دوپایه ۳/۴ ایرانی پارس; عدد ۷۸۷۵
بست کابل پلاستیکی ۳۰۷۹; عدد ۱۱۵۵
بست کابل پلاستیکی ۳۰۸۰; عدد ۱۳۶۵
بست کابل پلاستیکی ۳۰۸۱; عدد ۱۵۷۵
بست کابل پلاستکی۳۰۸۲; عدد ۲۲۰۵
بست کابل عایقدار نمره ۱۰; عدد ۷۳۵
بست کابل عایقدار نمره ۱۲; عدد ۸۹۲.۵
بست کابل عایقدار نمره ۱۵; عدد ۱۱۰۲.۵
بست کابل عایقدار نمره ۱۸; عدد ۱۲۶۰
بست کابل عایقدار نمره ۲۰; عدد ۱۴۱۷.۵
بست کمربندی ۱۰ س تایوانی سفید; بسته ۱۰۵
بست کمربندی ۱۰ س تایوانی مشکی; بسته ۷۳.۵
بست کمربندی ۱۵ س تایوانی سفید; بسته ۲۲۰.۵
بست کمربندی ۲۰ س تایوانی سفید(پهن:۲/۶); بسته ۲۸۳.۵
بست کمربندی ۲۰ س تایوانی مشکی(پهن:۳/۶); بسته ۲۸۳.۵
بست کمربندی ۲۵س تایوانی سفید; بسته ۵۲۵
بست کمربندی ۳۰ س تایوانی سفید(پهن:۳/۶); بسته ۶۰۹
بست کمربندی ۳۰س تایوانی مشکی(پهن:۴/۸); بسته ۵۰۴
بست کمربندی ۴۰ س تایوانی سفید; بسته ۹۷۶.۵
بست کمربندی ۴۰ س تایوانی مشکی; بسته ۶۳۰
بست کمربندی ۵۰ سانتی تایوانی; بسته
بی متال ۱۰-۷ آمپر (۸.۵) LS کره; عدد ۲۷۸۲۵۰
بی متال ۱۰-۷(۸.۵)پارس فانال; عدد ۲۸۳۵۰۰
بی متال ۱۳-۹ آمپر (۱۱) LS کره; عدد ۲۷۸۲۵۰
بی متال ۴۰-۲۸ آمپر (۳۴) LS کره; عدد ۴۲۰۰۰۰
بی متال ۴-۲.۵ آمپر(۲.۱) LS کره; عدد ۲۷۸۲۵۰
بی متال ۶-۴ آمپر (۵) LS کره; عدد ۲۷۸۲۵۰
بی متال ۶-۴(۵)پارس فانال; عدد ۲۸۳۵۰۰
بی متال ۹-۶ آمپر (۷.۵) LS کره; عدد ۲۷۸۲۵۰
بی متال طرح جدید ls; عدد ۳۳۶۰۰۰
بکس ۲۵A; عدد ۷۳۵۰۰
بکس ۶۳A; عدد ۸۹۲۵۰