ج

نام کالا

واحد کالا قیمت (ریال)
جا استارتی تخت; عدد  
جا مینیاتوری سارو ۶ تایی توکار; عدد ۴۲۰۰۰
جا مینیاتوری سارو ۸ تایی توکار; عدد ۵۲۵۰۰
جااستارتی گرد; عدد
جاباطری دوتایی کاردستی; عدد ۱۵۷۵
جعبه تقسیم ۱۰*۱۰ پلاستیکی; عدد ۲۱۰۰۰
جعبه تقسیم ۱۵*۱۰ پلاستیکی; عدد ۳۱۵۰۰
جعبه تقسیم ۲۰*۱۵ پلاستیکی; عدد ۵۲۵۰۰
جعبه تقسیم ۲۴*۱۷ پلاستیکی; عدد ۱۲۰۷۵۰
جعبه شاسی پنج تایی; عدد ۶۱۹۵۰
جعبه شاسی تکی; عدد ۱۸۹۰۰
جعبه شاسی تکی چینی; عدد ۲۱۰۰۰
جعبه شاسی تکی طرح تله; عدد ۳۰۴۵۰
جعبه شاسی چهار تایی; عدد ۳۹۳۷۵
جعبه شاسی چهارتایی چینی; عدد ۴۳۰۵۰
جعبه شاسی دو تایی; عدد ۲۱۰۰۰
جعبه شاسی دو تایی چینی; عدد ۲۶۲۵۰
جعبه شاسی دو تایی طرح تله; عدد ۳۶۲۲۵
جعبه شاسی سه تایی; عدد ۲۸۳۵۰
جعبه شاسی سه تایی طرح تله; عدد ۴۶۲۰۰
جعبه شاسی شش تایی; عدد ۶۱۹۵۰
جعبه فیوز مینیاتوری توکار ۶تایی ; عدد ۱۲۶۰۰۰
جعبه مینیاتوری تکی سارو; عدد ۷۹۸۰۰
جعبه مینیاتوری رو کار ۳ تایی طرح ویکو; عدد ۶۹۳۰
جعبه مینیاتوری رو کار تکی طرح ویکو; عدد ۱۷۳۲۵