خازن خشک سیلندری برند PKC

ردیفعکسکد کالانام کالامشخصات فنیقیمت (ریال)واحدبرندکشور
۱pkc
-----------------خازن ۵Kvar-----------------۶۴۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۲pkc
-----------------خازن ۷.۵Kvar-----------------۹۸۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۳pkc

-----------------خازن ۱۰Kvar-----------------۱,۲۸۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۴pkc
-----------------خازن ۱۲.۵Kvar-----------------۱,۳۸۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۵pkc

-----------------خازن ۱۵Kvar-----------------۱,۴۸۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۶pkc
-----------------خازن ۲۰Kvar-----------------۱,۸۸۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۷pkc
-----------------خازن ۲۵Kvar-----------------۲,۳۵۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۸pkc

-----------------خازن ۳۰Kvar-----------------۲,۸۵۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۹pkc
-----------------خازن ۴۰Kvar-----------------۳,۰۵۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۱۰pkc
-----------------خازن ۵۰Kvar-----------------۴,۰۵۰,۰۰۰
عددPKC
ایران