خازن گازی سیلندری برند زیمنس

ردیفعکسکد کالانام کالامشخصات فنیقیمت (ریال)واحدبرندکشور
۱photo_2016-09-24_14-26-16-----------------خازن ۵Kvar
-----------------۲,۴۰۰,۰۰۰
عددزیمنس
ایران
۲photo_2016-09-24_14-26-16-----------------خازن ۷.۵Kvar
-----------------۲,۶۰۰,۰۰۰
عددزیمنس
ایران
۳photo_2016-09-24_14-26-16-----------------خازن ۱۰Kvar
-----------------۲,۹۰۰,۰۰۰
عددزیمنس
ایران
۴photo_2016-09-24_14-26-16-----------------خازن ۱۲.۵Kvar
-----------------۳,۲۰۰,۰۰۰
عددزیمنس
ایران
۵photo_2016-09-24_14-26-16-----------------خازن ۱۵Kvar
-----------------۳,۵۰۰,۰۰۰
عددزیمنس
ایران
۶photo_2016-09-24_14-26-16-----------------خازن ۲۰Kvar
-----------------۴,۱۰۰,۰۰۰
عددزیمنس
ایران
۷photo_2016-09-24_14-26-16-----------------خازن ۳۰Kvar
-----------------۴,۸۰۰,۰۰۰
عددزیمنس
ایران
۸photo_2016-09-24_14-26-16-----------------خازن ۵۰Kvar
-----------------۸,۵۰۰,۰۰۰
عددزیمنس
ایران