ر

نام کالا

واحد کالا قیمت (ریال)
رله CO/PDT 8A/250V Coil:24VDC2; عدد ۸۴۰۰۰
رله CO/PDT 10A/250V Coil:220VAC 3 فیندر; عدد ۱۱۵۵۰۰
رله CO/PDT 10A/250V Coil:24VDC 3; عدد ۱۱۵۵۰۰
رله CO/PDT 7A/250V Coil:220VAC 4 فیندر; عدد ۱۱۵۵۰۰
رله شیشه ای ۱۲V DC *** جدید; عدد ۶۱۹۵۰
رله شیشه ای ۲۲۰V *** جدید; عدد ۶۱۹۵۰
رله شیشه ای ۲۴V DC *** جدید; عدد ۶۱۹۵۰
رله شیشه ای SEVEN 220V ; عدد ۵۶۷۰۰
رله شیشه ای SEVEN 24V DC; عدد ۵۶۷۰۰
روکش سر سیم کولری; عدد ۳۶۷.۵
ریسه RGB SMD تراکم ۳۰ سایز ۵۰۵۰-IP 68; متر ۱۶۸۰۰۰
ریسه SMD تراکم ۶۰ سفید سایزIP 55-3528 درجه; متر ۶۳۰۰۰
ریسه SMD تراکم ۶۰ سفید سایزIP 65-3528 درجه; متر ۶۳۰۰۰
ریسه SMD تک رنگ سفید ۲۲۰V; متر ۵۷۷۵۰
ریسه اس ام دی تراکم ۶۰ آبی(بدون گارانتی); متر ۵۵۶۵۰
ریسه اس ام دی تراکم ۶۰ آفتابی(بدون گارانتی); متر ۵۵۶۵۰
ریسه اس ام دی تراکم ۶۰ سبز (بدون گارانتی); متر ۵۵۶۵۰
ریسه اس ام دی تراکم ۶۰ قرمز (بدون گارانتی); متر ۵۵۶۵۰
ریسه اس ام دی تراکم ۶۰ مهتابی(بدون گارانتی); متر ۵۵۶۵۰
ریسه اس ام دی ترلکم ۶۰ نارنجی(بدون گارانتی); متر ۵۵۶۵۰
ریسه س ام دی ترلکم ۶۰آفتابی(بدون گارانتی); متر ۵۵۶۵۰
ریسه نواری ۳۵۲۸ آبی; متر ۳۴۶۵۰
ریسه نواری ۳۵۲۸ آفتابی; متر ۳۴۶۵۰
ریسه نواری ۳۵۲۸ انبه ای; متر ۳۴۶۵۰
ریسه نواری ۳۵۲۸ سبز; متر ۳۴۶۵۰
ریسه نواری ۳۵۲۸ سفید; متر ۳۴۶۵۰
ریسه نواری ۳۵۲۸ قرمز; متر ۳۴۶۵۰
ریسه نواری ۳۵۲۸ مولتی ; متر ۵۱۴۵۰
ریل مینیاتوری لبه نازک; عدد
ریموت RGB; عدد ۶۹۳۰۰
ریموت کنترل لوسترى ۴ کاناله; عدد ۳۱۵۰۰۰
ریموت کنترل لوستری ۳ کاناله; عدد ۳۳۶۰۰۰