سرپیچ پارت الکتریک

ردیف کد کالا نام کالا سری تعداد درجعبه تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال)
۱ ۹۰۷۱ سرپیچ آویز ۲ تکه با راکورد برنجی E27 ۶ ۱۴۴ ۱۸/۷۰۰
۲ ۹۰۷۲ سرپیچ آویز ۲ تکه با راکورد پلاستیک E27 ۶ ۱۴۴ ۱۶/۵۰۰
۳ ۹۰۷۳ سرپیچ تونلی(با نشان استاندارد) E27 _ ۲۰۰ ۱۱/۰۰۰
۴ ۹۰۷۴ سرپیچ تونلی(با نشان استاندارد) E40 _ ۵۰ ۲۵/۳۰۰
۵ ۹۰۷۵ سرپیچ آویزبزرگ با راکورد برنجی E40 _ ۴۸ ۳۸/۵۰۰
۶ ۹۰۷۶ سرپیچ آویزبزرگ با راکورد پلاستیک E40 _ ۴۸ ۳۱/۰۰۰