صنایع روشنایی مازی نور

چراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت با شبکه دابل پارابولیک آلومینیومی آنودایز شدهMIRO

  2 1

 

 

 

 

ردیفمدلشرح کالاقیمت(ریال)برندکشور
۱M625128Dچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۲۸×۱ ولت برای لامپ فلورسنت T5۱۴۸۵۰۰۰مازی نورایران
۲M6225154Dچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۵۴×۱ ولت برای لامپ فلورسنت T5۱۴۴۰۰۰۰مازی نورایران
۳M625228Dچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۲۸×۲ ولت برای لامپ فلورسنت T5۱۶۶۰۰۰۰مازی نورایران
۴M625254Dچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۵۴×۲ ولت برای لامپ فلورسنت T5۱۶۵۰۰۰۰مازی نورایران
۵M625314Dچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۱۴×۳ ولت برای لامپ فلورسنت T5۱۶۳۵۰۰۰مازی نورایران
۶M625324Dچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۲۴×۳ ولت برای لامپ فلورسنت T5۱۷۰۰۰۰۰مازی نورایران
۷M625336DTCLچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۳۶×۳ولت برای لامپ فلورسنت T5۱۶۱۵۰۰۰مازی نورایران
۸M625336DTCL-HFPچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۳۶×۳ولت برای لامپ فلورسنت T5۱۷۷۰۰۰۰مازی نورایران
۹M625414Dچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۱۴×۴ ولت برای لامپ فلورسنت TC-L با بالاست مغناطیسی۱۷۲۰۰۰۰مازی نورایران
۱۰M625424Dچراغ های فلورسنتی روکار یا توکار مدل برلیانت ۲۴×۴ولت برای لامپ فلورسنت TC-L با بالاست مغناطیسی۱۷۸۰۰۰۰مازی نورایران
۱۱DMRC4-BRACKETبست نصب توکار۳۵۰۰۰مازی نورایران

پنل LED توکار یا آویز مدل لدیلوکس

1

ردیفکد کالاشرح کالا قیمت (ریال)
۱M527LED2-Aپنل LED با دیفیوزر مدرن ۴۹ وات و شار نوری ۴۶۰۰ لومن۴/۲۹۵/۰۰۰
۲M527LED2PS-Aپنل LED با دیفیوزر مدرن ۴۹ وات و شار نوری ۴۶۰۰ لومن۴/۲۷۵/۰۰۰
۳DMRC-12براکت نصب توکار۴۲۵/۰۰۰
۴SKWFL-2براکت آویز۳۰۵/۰۰۰
۵۴KTLبراکت آویز۴۳۵/۰۰۰

ببب