ق

نام کالا واحد کالا قیمت (ریال)
قاب ۳۶×۲ FPL بلند سفید; عدد ۱۶۵۹۰۰
قاب ۳۶×۲ FPL طرح چوب; عدد ۲۰۲۶۵۰
قاب اف پى ال ۳۶×۲ کوتاه سفید; عدد ۱۲۶۰۰۰
قاب سفید ۴ گوش متوسط; عدد
قاب سقفی ۴ گوش متوسط; عدد
قاب قابلمه ای مخصوص کم مصرف ۱۸۰ وات; عدد ۲۲۵۷۵۰
قاب گرد نقره ای دابکست; عدد ۲۶۲۵۰
قاب مهتابى ۲۰×۱ ساده; عدد ۸۴۰۰۰
قاب مهتابی ۴۰×۱ ساده ری نور; عدد ۱۰۵۰۰۰
قاب مهتابی ۴۰×۲ ساده ری نور; عدد ۲۳۱۰۰۰
قاب هالوژن تخت چوب; عدد ۱۸۹۰۰
قاب هالوژن تخت سفید; عدد ۱۳۶۵۰
قاب هالوژن سایز ۸ ورق; عدد ۱۱۵۵۰
قاب هالوژن سایز ۸ ورق رنگ کروم; عدد ۱۶۸۰۰
قاب هالوژن گرد طلایی; عدد ۲۱۰۰۰
قاب هالوژن مربعی ; عدد ۲۶۲۵۰