لوله فلزی و اتصالات

لوله های فولادی برق
لوله فولادی برق
سایز لوله قیمت سفید (ریال)قیمت مشکی (ریال)قیمت آبکاری کرم (ریال)
لوله نمره ۱۱ pg (هر متر)۱۴۰۰۰۱۴۰۰۰۲۹۵۰۰
لوله نمره ۱۳/۵ pg (هر متر)۱۵۰۰۰۱۵۰۰۰۳۰۰۰۰
لوله نمره ۱۶ pg (هر متر)۱۶۰۰۰۱۶۰۰۰۳۱۵۰۰
لوله نمره ۲۱ pg (هر متر)۲۲۰۰۰۲۲۰۰۰۴۱۰۰۰
لوله نمره ۲۹ pg (هر متر)۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۶۰۰۰۰
لوله نمره ۳۶ pg (هر متر)۴۵۰۰۰۴۵۰۰۰۷۰۰۰۰
لوله نمره ۴۸ pg (هر متر)۶۶۰۰۰۶۶۰۰۰۱۱۵۰۰۰
زانو و سه راه درب دار
زانویی دربدار
زانویی قیمت (ریال)--------------------
زانویی درب دار نمره ۱۱ دایکاست۱۰۰۰۰--------------------
زانویی درب دار نمره ۱۳.۵ دایکاست۱۰۵۰۰--------------------
زانویی درب دار نمره ۱۶ دایکاست۱۱۰۰۰--------------------
زانویی درب دار نمره ۲۱ دایکاست۱۵۰۰۰--------------------
سه راه درب دار نمره ۱۱ دایکاست۱۱۰۰۰--------------------
سه راه درب دار نمره ۱۳.۵ دایکاست۱۱۵۰۰--------------------
سه راه درب دار نمره ۱۶ دایکاست۱۲۰۰۰--------------------
سه راه درب دار نمره ۲۱ دایکاست۱۶۰۰۰--------------------
تقسیم آلومینیومی
جعبه تقسیم آلومینیمی
سایزقیمت (ریال)--------------------
جعبه تقسیم ۱۰×۱۰ آلومینیومی۵۴۰۰۰--------------------
جعبه تقسیم ۱۵×۱۵ آلومینیومی۱۶۵۰۰۰--------------------
جعبه تقسیم ۲۰×۲۰ آلومینیومی۱۸۵۰۰۰--------------------
پریزهای کف خواب
پریز کف خواب
کف خواب ۴ پریز آلومینیومی۲۲۵۰۰۰--------------------
کف خواب استیل۲۶۵۰۰۰--------------------
تقسیم گالوانیزه
جعبه تقسیم آلومینیمی
سایزقیمت (ریال)--------------------
جعبه تقسیم ۷×۷۵۰۰۰--------------------
جعبه تقسیم ۸×۸۶۰۰۰--------------------
جعبه تقسیم ۱۰×۱۰۱۵۰۰۰--------------------
جعبه تقسیم ۱۵×۱۵۳۵۰۰۰--------------------
جعبه تقسیم ۲۰×۲۰۵۸۰۰۰--------------------
جعبه تقسیم ۳۰×۳۰۱۱۵۰۰۰--------------------