لیست قیمت شرکت دودمان

images (1)

 

لیست قیمت شرکت دودمان

 ردیف   شرح کالا  سفید/ متر (ریال)  سفید/بسته(ریال)  طوسی/متر (ریال)  طوسی/بسته(ریال)  متراژ در بسته

 

 ابعاد  برند  کشور
۱ کانال پلاستیکی ۱ سانت ساده ۵۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۱۰۰ متر ۱۲×۱۲ دودمان ایران
۲ کانال پلاستیکی ۲ سانت ساده و شیاردار ۶۷۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۹۰ متر ۱۸×۲۰ دودمان ایران
۳ کانال پلاستیکی ۵/۲ سانت ساده وشیاردار ۸۳۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۷۰ متر ۲۰×۲۵ دودمان ایران
۴ کانال پلاستیکی ۳ سانت ساده وشیار دار ۱۵۷۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۱۵۷۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۴۰ متر ۳۰×۳۰ دودمان ایران
۵ کانال پلاستیکی۵/۳ سانت ساده وشیاردار ۱۹۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۱۹۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۳۲ متر ۴۰×۳۵ دودمان ایران
۶ کانال پلاستیکی ۴ سانت ساده ۱۶۶۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۳۲ متر ۳۰×۴۰ دودمان ایران
۷ کانال پلاستیکی ۵ سانت ساده ۱۸۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۲۴ متر ۳۰×۵۰ دودمان ایران
۸ کانال پلاستیکی ۶ سانت ساده و شیار دار ۲۳۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۲۳۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۳۲ متر ۴۰×۶۰ دودمان ایران
۹ کانال پلاستیکی ۹ سانت ساده وشیاردار ۳۳۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۳۳۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۲۴ متر ۴۰×۹۰ دودمان ایران
۱۰ کانال پلاستیکی ۵/۳ ارتفاع بلند ساده و شیاردار ۲۴۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۲۴۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۴۲ متر ۶۰×۳۵ دودمان ایران
۱۱ کانال پلاستیکی ۶ ارتفاع بلند ساده و شیاردار ۳۲۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۳۲۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۲۴ متر ۶۰×۶۰ دودمان ایران
۱۲ کانال پلاستیکی ۹ ارتفاع بلند ساده و شیاردار ۳۸۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۳۸۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۱۸ متر ۶۰×۹۰ دودمان ایران
۱۳ کانال پلاستیکی ۳  ارتفاع کوتاه ۱۱۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۷۰ متر ۱۸×۳۰ دودمان ایران
۱۴ کانال پلاستیکی ۳ ارتفاع کوتاه پارتیشن دار ۱۱۴۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۱۰۰ متر ۱۶×۳۰ دودمان ایران
۱۵ تراکینگ پی وی سی ۵۰×۱۰۱ ۷۲۰۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۱۶ متر ۵۰×۱۰۱ دودمان ایران
۱۶ پارتیشن تراکینگ ۹۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۱۰۰ متر دودمان ایران
۱۷ کفی ۵ سانت ۳۳۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۲۰ متر دودمان ایران
۱۸ کفی ۷ سانت ۵۲۵۰۰ %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر %۱۵ درصد تخفیف نسبت به متر ۲۰ متر دودمان ایران

 

با توجه به تغییرات مداوم قیمتها در بازار مرکزی لاله زار تمامی قیمتهای سایت امکان تغییرات جزیی دارند.