لیست قیمت لامپ کم مصرف خزرشید

آخرین بروزرسانی خزرشید تاریخ ۹۷/۰۹/۰۱

ردیف تمام پیچ شرح سرپیچ تعداد درکارتن رنگ لامپ قیمت(ریال)
۱ ۱۲وات(شمعی-معمولی) E27-E14 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲ ۱۵وات(شمعی-معمولی) E27-E14 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۳ ۱۸وات(معمولی) E27 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۴ ۳۲وات(معمولی) E27 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۵ ۵۰وات E27 ۲۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۶ ۶۰وات E27 ۲۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۷ ۷۰وات E27 ۲۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۸ نیم پیچ ۲۵وات E27 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۹ ۴۰ وات E27 ۲۵ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۰ ۹۰وات E27 ۱۵ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۱ ۱۰۵وات اتحاد E27 ۸ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۲ ۲۰۰وات اتحاد E40 ۶ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۳ ۱۰۵وات کل E27 ۴ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۴  ۳۶وات FPL _ ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۵ LED ۱ وات رنگی E27 ۱۰۰ رنگی تلفنی
۱۶ ۳ وات اشکی E14 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۷ ۶ وات اشکی E14 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۸ فیلامنی و کلاسیک(شمعی)۴وات E14 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۱۹ ۷ وات فلامنی E27 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۰ ۳ وات هالوژنی سوزنی ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۱  ۶ وات هالوژنی سوزنی ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۲ ۷ وات هالوژنی سوزنی ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۳ ۶ وات هالوژنیCOB سوزنی ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۴ ۱۰ وات بالب E27 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۵ ۱۲ وات بالب E27 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۶ ۱۵ وات بالب E27 ۵۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۷ ۲۰ وات بالب E27 ۴۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۸ ۳۰ وات استوانه E27 ۱۲ آفتابی-مهتابی تلفنی
۲۹ ۵۰ وات استوانه E27 ۸ آفتابی-مهتابی تلفنی
۳۰ ۷۰ وات استوانه E27 ۸ آفتابی-مهتابی تلفنی
۳۱ پنل ۶ وات پنل _ ۳۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۳۲ ۱۲ وات پنل _ ۳۰ آفتابی-مهتابی تلفنی
۳۳ ۱۸ وات پنل _ آفتابی-مهتابی تلفنی
۳۴ ۲۴ وات پنل _ آفتابی-مهتابی تلفنی
۳۵ ۵۰ وات(۶۰*۶۰)پنل _ ۵ آفتابی-مهتابی تلفنی

 

تخفیف ویژه برای خرید های عمده و همکاران در نظر گرفته میشود

از آبان ماه سال ۹۷ کلیه لامپ های کم مصرف و ال ای دی دارای ۱۲ ماه گارانتی می باشد