لیست قیمت لامپ کم مصرف دیاکو

download (3) 

ردیف توان مصرفی مدل کالا تنوع رنگ تعداد در کارتن قیمت(ریال)عمده قیمت(ریال)جزیی برند کشور
۱ ۹ وات E14 اشکی مهتابی/آفتابی ۵۰ ۷۵۰۰۰ ۷۷۰۰۰ دیاکو ایران
۲ ۱۱ وات E14 تمام پیچ مهتابی/آفتابی ۵۰ ۶۶۰۰۰ ۶۸۰۰۰ دیاکو ایران
۳ ۱۲ وات E27-E14 اتحاد مهتابی/آفتابی ۵۰ ۷۸۸۰۰ ۸۱۰۰۰ دیاکو ایران
۴ ۱۸ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آفتابی ۵۰ ——- ——- دیاکو ایران
۵ ۲۵ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آفتابی ۵۰ ۷۶۰۰۰ ۷۸۰۰۰ دیاکو ایران
۶ ۳۲ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آفتابی ۵۰ ۸۲۰۰۰ ۸۴۰۰۰ دیاکو ایران
۷ ۴۵ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آفتابی ۲۴ ۱۵۷۰۰۰ ۱۶۱۰۰۰ دیاکو ایران
۸ ۶۰ وات E27 نیم پیچ مهتابی/آفتابی ۲۴ ۱۷۲۵۰۰ ۱۷۷۰۰۰ دیاکو ایران
۹ ۱۰۵ وات E27 اتحاد مهتابی/آفتابی ۶ ——- ——- دیاکو ایران
۱۰ ۲۰۰ وات E40 اتحاد مهتابی/آفتابی ۴ ——- ——- دیاکو ایران
۱۱ ۳۶ وات E27 FPL مهتابی/آفتابی ۲۶۰۰۰ ۳۷۸۰۰۰ دیاکو ایران

کلیه لامپهای دیاکو دارای ۱۲ ماه گارانتی میباشند