لیست قیمت لامپ کم مصرف دینا نور

download 

ردیف توان مصرفی مدل کالا تنوع رنگ تعداد در کارتن قیمت(ریال)عمده قیمت(ریال)جزیی برند کشور
۱ ۹وات E14 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۷۲ ۵۶۰۰۰ ۵۸۰۰۰ دینا نور ایران
۲ ۱۲ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۵۰ ۶۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰ دینا نور ایران
۳ ۱۵ وات E14 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۵۰ ۶۳۰۰۰ ۶۵۰۰۰ دینا نور ایران
۴ ۱۵ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۵۰ ۶۳۰۰۰ ۶۵۰۰۰ دینا نور ایران
۵ ۲۰ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۵۰ ۶۸۰۰۰ ۷۰۰۰۰ دینا نور ایران
۶ ۲۵ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۵۰ ۶۹۵۰۰ ۷۱۰۰۰ دینا نور ایران
۷ ۳۲ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۵۰ ۸۶۰۰۰ ۸۹۰۰۰ دینا نور ایران
۸ ۴۰ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۵۰ ۱۰۷۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ دینا نور ایران
۹ ۵۰ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آقتابی ۲۴ ۱۴۹۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰ دینا نور ایران
۱۰ ۸۵ وات E27 تمام پیچ مهتابی/آقتابی به تعداد سفارش ۲۶۵۰۰۰ ۲۷۲۰۰۰ دینا نور ایران
۱۱ ۱۰۵ وات E27 اتحاد مهتابی/آقتابی به تعداد سفارش ۳۲۵۰۰۰ ۳۳۵۰۰۰ دینا نور ایران

کلیه لامپهای دینا نور دارای ۱۲ ماه گارانتی میباشند