لیست قیمت های اینورتر مدل IG5A (کاربرد : آسانسور و جرثقیل)

index

ردیفمدل (IC5)ولتاژ ورودیتوان ( kw )قیمت (ریال)برندکشور
۱SV004IG5A-2۲۲۰V۰.۳۷تلفنیLSکره
۲SV008IG5A-2۲۲۰V۰.۷۵تلفنیLSکره
۳SV015IG5A-2۲۲۰V۱.۵تلفنیLSکره
۴SV0022IG5A-2۲۲۰V۲.۲تلفنیLSکره
۵SV037IG5A-2۳۸۰V ۳.۷تلفنیLSکره
۶SV004IG5A-4۳۸۰V ۰.۳۷تلفنیLSکره
۷SV008IG5A-4۳۸۰V ۰.۷۵تلفنیLSکره
۸SV015IG5A-4۳۸۰V ۱.۵تلفنیLSکره
۹SV022IG5A-4۳۸۰V ۲.۲تلفنیLSکره
۱۰SV040IG5A-4۳۸۰V ۴تلفنیLSکره
۱۱SV055IG5A-4۳۸۰V ۵.۵تلفنیLSکره
۱۲SV075IG5A-4۳۸۰V ۷.۵تلفنیLSکره
۱۳SV1101IG5A-4۳۸۰V ۱۱تلفنیLSکره
۱۴SV150IG5A-4۳۸۰V ۱۵تلفنیLSکره
۱۵SV185IG5A-4۳۸۰V ۱۸.۵تلفنیLSکره
۱۶SV220IG5A-4۳۸۰V ۲۲تلفنیLSکره