محصولات شرکت پارت الکتریک

لیست قیمت محصولات پارت الکتریک
PART ELECTRIC آذین چوب آذین بازه آسمان آرا پارت شهاب کریستال
ردیف رنگ بندی کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا
۱ سفید ۵۰۳۶ ۷/۰۰۰ ۵۰۱۷ ۱۴/۰۰۰ ۵۰۷۱ ۶/۵۰۰ ۳۴۴۴ ۶/۵۰۰     ۵۰۵۰ ۴/۶۰۰ ۵۲۰۶ ۱۶۵/۰۰۰
۲ کرم ۵۰۲۹ ۷/۰۰۰     ۵۱۱۴ ۶/۵۰۰ ۵۱۰۳ ۶/۵۰۰            
۳ بژ         ۵۰۷۲ ۱۲/۰۰۰ ۳۴۴۶ ۱۱/۵۰۰ ۵۰۶۳ ۹/۰۰۰        
۴ فیلی ۵۰۰۹ ۷/۰۰۰                 ۵۰۴۷ ۱۲/۰۰۰    
۵ آبی ۵۰۲۲ ۷/۰۰۰     ۵۰۷۶ ۱۲/۰۰۰                
۶ اخرائی ۵۰۰۱ ۷/۰۰۰                        
۷ مشکی         ۵۱۳۸ ۱۲/۰۰۰     ۵۰۶۱ ۹/۰۰۰     ۵۲۰۷ ۱۶۵/۰۰۰
۸ دودی(ذغال سنگی)             ۵۰۶۴ ۱۱/۵۰۰ ۵۰۶۴ ۹/۰۰۰        
۹ نقره ای ۵۰۶۰ ۷/۰۰۰ ۵۰۶۲ ۱۴/۰۰۰         ۵۰۵۸ ۹/۰۰۰ ۵۰۵۹ ۱۲/۰۰۰    
۱۰ چوب     ۵۰۱۵ ۱۴/۰۰۰ ۵۰۷۳ ۱۴/۵۰۰         ۵۰۴۴ ۱۲/۰۰۰    
۱۱ قهوه ای                            
۱۲ قهوه ای صدفی         ۵۰۹۶ ۱۲/۰۰۰ ۵۰۸۸ ۱۱/۵۰۰     ۵۱۳۳ ۱۲/۰۰۰    
۱۳ طلایی مشکی                     ۵۰۹۲ ۱۲/۰۰۰    
۱۴ بژ طلایی                 ۵۰۵۵ ۹/۰۰۰        
۱۵ بژ سیر             ۳۴۴۸ ۱۱/۵۰۰            
۱۶ برنزی         ۵۱۰۵ ۱۲/۰۰۰                
۱۷ مسی         ۵۰۷۵ ۱۲/۰۰۰                
۱۸ قرمز         ۵۰۷۸ ۱۲/۰۰۰                
۱۹ استیل         ۵۰۸۲ ۲۱/۰۰۰                
۲۰ طلایی مشکی         ۵۰۸۱ ۲۱/۰۰۰                
۲۱ سبز         ۵۰۷۴ ۱۲/۰۰۰                
۲۲ سفید صدفی             ۵۰۸۹ ۱۱/۵۰۰            
۲۳ طوسی             ۵۱۰۷ ۱۱/۵۰۰            
۲۴ نقره ای مشکی                     ۵۰۹۱ ۱۲/۰۰۰    
۲۵ نوک مدادی آرا             ۳۴۵۰ ۱۱/۵۰۰            
۲۶ یاسی         ۵۰۷۷ ۱۲/۰۰۰                

 

PART ELECTRIC مدل روکار شهاب مدل کریستال مدل آذین مدل تابش
ردیف نام کالا تعداد در
کارتن
تعداد در
کارتن جور
کد کالا رو کار کد کالا مکانیزم سفید
بدون قاب
کد کالا مکانیزم سفید
بدون قاب
کد کالا مکانیزم سفید
با قاب
۱ کلید و پریز جور با مغزی سرامیک ۲۰۰ _ ۴۰۴۱ ۲۴/۰۰۰ ۵۲۲۹ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۴۰ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۹۳ ۳۲/۵۰۰
۲ کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ _ ۴۰۴۲ ۲۲/۵۰۰ _ _ ۴۰۳۹ ۲۳/۷۰۰ ۵۱۹۲ ۳۱/۰۰۰
۳ پریز بدون ارت با مغزی سرامیک ۲۰۰ ۸۰ ۴۰۴۳ ۲۳/۵۰۰ ۵۲۳۰ ۲۹/۰۰۰ ۴۰۲۳ ۲۴/۰۰۰ ۵۱۶۱ ۳۱/۵۰۰
۴ پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ ۸۰ ۴۰۴۴ ۲۲/۰۰۰ ۵۲۳۱ ۲۶/۰۰۰ ۴۰۲۱ ۲۱/۰۰۰ ۵۱۵۹ ۲۸/۵۰۰
۵ تک پل ۲۰۰ ۴۰ ۴۰۴۵ ۲۳/۰۰۰ ۵۲۳۲ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۱۱ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۶۵ ۳۱/۵۰۰
۶ دو پل ۲۰۰ ۳۰ ۴۰۴۶ ۲۴/۰۰۰ ۵۲۳۳ ۳۰/۵۰۰ ۴۰۱۲ ۲۶/۰۰۰ ۵۱۶۷ ۳۳/۰۰۰
۷ تبدیل ۲۰۰ ۲۰ ۴۰۴۷ ۲۳/۵۰۰ ۵۲۳۴ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۱۶ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۶۳ ۳۱/۵۰۰
۸ زنگ ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۴۸ ۲۴/۰۰۰ ۵۲۳۵ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۱۴ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۷۱ ۳۱/۵۰۰
۹ آنتن ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۴۹ ۲۳/۵۰۰ ۵۲۳۶ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۲۵ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۷۹ ۳۳/۵۰۰
۱۰ آنتن ماهواره دو منظوره ۲۰۰ ۱۰ _ _ ۵۲۳۷ ۱۱۵/۰۰۰ ۵۲۲۷ ۱۱۵/۰۰۰ ۵۲۲۸ ۱۲۰/۰۰۰
۱۱ تلفن دو منظوره ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۵۰ ۲۸/۰۰۰ ۵۲۳۸ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۲۸ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۸۳ ۳۳/۰۰۰
۱۲ پریز ارتدار با مغزی سرامیک ۲۰۰ _ ۴۰۵۱ ۲۶/۰۰۰ ۵۲۳۹ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۲۴ ۲۶/۰۰۰ ۵۱۵۷ ۳۳/۵۰۰
۱۳ پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ _ ۴۰۵۲ ۲۳/۰۰۰ ۵۲۴۰ ۲۷/۵۰۰ ۴۰۲۲ ۲۳/۰۰۰ ۵۱۵۵ ۳۰/۰۰۰
۱۴ راه پله ۲۰۰ _ ۴۰۵۳ ۲۳/۰۰۰ ۵۲۴۱ ۲۸/۰۰۰ ۴۰۱۵ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۶۹ ۳۰/۰۰۰
۱۵ کامپیوتر ۲۰۰ _ ۴۰۵۴ ۵۲/۰۰۰ ۵۲۴۲ ۵۲/۰۰۰ ۴۰۲۹ ۴۸/۰۰۰ ۵۱۸۵ ۵۵/۰۰۰
۱۶ تلفن ۲ سوکت ۲۰۰ _ ۴۰۵۵ ۲۶/۰۰۰ ۵۲۴۳ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۲۷ ۳۰/۰۰۰ ۵۱۸۱ ۳۳/۰۰۰
۱۷ کراکس ۲۰۰ _ ۴۰۵۶ ۳۴/۰۰۰ ۵۲۴۴ ۴۱/۰۰۰ ۴۰۰۸ ۳۷/۰۰۰ ۵۱۷۵ ۴۴/۰۰۰
۱۸ ملودی-دینگ دانگ ۲۰۰ _ ۴۰۵۷ ۴۴/۰۰۰ ۵۲۴۵ ۵۱/۰۰۰ ۴۰۰۹ ۵۰/۰۰۰ ۵۱۸۹ ۵۲/۵۰۰
۱۹ پریز دربدار با قفل کودک ۲۰۰ _ ۴۰۵۸ ۲۶/۵۰۰ _ _ ۴۱۰۷ ۲۷/۵۰۰ _ _
۲۰ پریز ارتدار دربدار با قفل کودک ۲۰۰ _ ۴۰۵۹ ۲۸/۰۰۰ _ _ ۴۱۰۸ ۲۹/۰۰۰ _ _
۲۱ دیمر ۱۰۰ _ ۴۰۶۰ ۶۵/۰۰ ۵۲۴۶ ۸۴/۰۰۰ ۴۰۱۷ ۸۱/۰۰۰ ۵۱۸۷ ۸۷/۰۰۰
۲۲ کلید کولر ۱۰۰ _ ۴۰۶۱ ۴۱/۰۰۰ ۵۲۴۷ ۴۲/۰۰۰ ۴۰۲۰ ۳۹/۰۰۰ ۵۱۷۷ ۴۵/۰۰۰
۲۳ کلید سه پل ۲۰۰ _ ۴۰۶۲ ۴۱/۰۰۰ ۵۲۴۸ ۴۵/۰۰۰ ۴۰۱۳ ۴۱/۰۰۰ ۵۱۷۳ ۴۸/۰۰۰

 

PART ELECTRIC آذین پارت مکانیزم
ردیف نام کالا تعداد در
کارتن
تعداد در
کارتن جور
کد کالا مکانیزم
طرح چوب
کد کالا مکانیزم
بژ
کد کالا مکانیزم
مشکی
۱ کلید و پریز جور با مغزی سرامیک ۲۰۰ _ ۴۰۸۵ ۳۱/۰۰۰ ۴۰۶۳ ۳۱/۰۰۰ ۵۱۱۶ ۲۸/۰۰۰
۲ کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ _ ۴۰۸۶ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۶۴ ۲۹/۵۰۰   ۲۶/۵۰۰
۳ پریز بدون ارت با مغزی سرامیک ۲۰۰ ۸۰ ۴۰۸۷ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۶۵ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۳۲ ۲۶/۵۰۰
۴ پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ ۸۰ ۴۰۸۸ ۲۶/۰۰۰ ۴۰۶۶ ۲۶/۰۰۰ ۴۰۳۰ ۲۴/۰۰۰
۵ تک پل ۲۰۰ ۴۰ ۴۰۸۹ ۳۱/۰۰۰ ۴۰۶۷ ۳۱/۰۰۰ ۴۰۰۱ ۲۷/۵۰۰
۶ دو پل ۲۰۰ ۳۰ ۴۰۹۰ ۳۲/۰۰۰ ۴۰۶۸ ۳۲/۰۰۰ ۴۰۰۲ ۲۸/۵۰۰
۷ تبدیل ۲۰۰ ۲۰ ۴۰۹۱ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۶۹ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۰۶ ۲۷/۵۰۰
۸ زنگ ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۹۲ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۷۰ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۰۴ ۲۷/۵۰۰
۹ آنتن ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۹۳ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۷۱ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۳۷ ۲۶/۰۰۰
۱۰ آنتن ماهواره دو منظوره ۲۰۰ ۱۰   ۱۱۵/۰۰۰ ۴۰۷۱ ۱۱۵/۰۰۰ ۴۰۳۷ ۱۱۵/۰۰۰
۱۱ تلفن دو منظوره ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۹۴ ۳۲/۵۰۰ ۴۰۷۲ ۳۲/۵۰۰ ۴۰۳۴ ۲۹/۰۰۰
۱۲ پریز ارتدار با مغزی سرامیک ۲۰۰ _ ۴۰۹۵ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۷۳ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۳۳ ۲۹/۰۰۰
۱۳ پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ _ ۴۰۹۶ ۲۹/۰۰۰ ۴۰۷۴ ۲۹/۰۰۰ ۴۰۳۱ ۲۵/۰۰۰
۱۴ راه پله ۲۰۰ _ ۴۰۹۷ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۷۵ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۰۵ ۲۵/۰۰۰
۱۵ کامپیوتر ۲۰۰ _ ۴۰۹۸ ۵۲/۵۰۰ ۴۰۷۶ ۵۲/۰۰۰ ۴۰۳۸ ۵۰/۰۰۰
۱۶ تلفن ۲ سوکت ۲۰۰ _ ۴۰۹۹ ۳۲/۵۰۰ ۴۰۷۷ ۳۲/۵۰۰   ۲۹/۰۰۰
۱۷ کراکس ۲۰۰ _ ۴۱۰۰ ۴۲/۰۰۰ ۴۰۷۸ ۴۲/۰۰۰ ۴۰۱۸ ۵۳/۰۰۰
۱۸ ملودی-دینگ دانگ ۲۰۰ _ ۴۱۰۱ ۵۲/۰۰۰ ۴۰۷۹ ۵۲/۰۰۰ ۴۰۱۹ ۴۳/۰۰۰
۱۹ پریز دربدار با قفل کودک ۲۰۰ _ ۴۱۰۲ ۳۳/۵۰۰ ۴۰۸۰ ۳۳/۵۰۰   ۳۰/۰۰۰
۲۰ پریز ارتدار دربدار با قفل کودک ۲۰۰ _ ۴۱۰۳ ۳۵/۰۰۰ ۴۰۸۱ ۳۵/۰۰۰   ۳۱/۵۰۰
۲۱ دیمر ۱۰۰ _ ۴۱۰۴ ۸۶/۰۰۰ ۴۰۸۲ ۸۶/۰۰۰ ۴۰۰۷ ۸۲/۰۰۰
۲۲ کلید کولر ۱۰۰ _ ۴۱۰۵ ۴۴/۰۰۰ ۴۰۸۳ ۴۴/۰۰۰ ۴۰۱۰ ۵۵/۰۰۰
۲۳ کلید سه پل ۱۰۰ _ ۴۱۰۶ ۴۷/۰۰۰ ۴۰۸۴ ۴۷/۰۰۰ ۴۰۰۳ ۴۴/۰۰۰

 

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در
کارتن
قیمت(ریال)
۱ ۱۰۲۷ سه راهی صنعتی کرال IP44 ۲۰ ۱۱۵/۰۰۰
۲ ۹۷۲ دوشاخه استاندارد پارت ۱۶۰ ۲۱/۰۰۰
۳ ۹۶۳ مادگی استاندارد پارت ۱۶۰ ۲۱/۰۰۰
۴ ۹۷۳ دوشاخه خانگی ۱۶۰ ۱۷/۰۰۰
۵ ۱۳۲ پریز بارانی ارت دار مغزی چینی برکه ۱۰۰ ۳۱/۵۰۰
۶ ۱۳۷ پریز بارانی بدون ارت مغزی چینی برکه ۱۰۰ ۳۱/۵۰۰
۷ ۷۲ کلید تبدیل برکه ۱۰۰ ۲۸/۵۰۰
۸ ۷۳ کلید تک پل برکه ۱۰۰ ۲۸/۰۰۰
۹ ۷۴ کلید دوپل برکه ۱۰۰ ۳۰/۰۰۰
۱۰ ۷۵ کلید زنگ برکه ۱۰۰ ۲۸/۵۰۰
۱۱ ۶۶۳ کلید جور برکه ۱۰۰ ۳۰/۰۰۰
۱۲ ۲۱۹۹ پریز بارانی ارت دار آذینIP44 ۱۰۰ ۳۲/۰۰۰
۱۳ ۲۱۹۴ کلید تک پل آذینIP44 ۱۰۰ ۳۲/۰۰۰
۱۴ ۲۱۹۵ کلید دوپل آذین IP44 ۱۰۰ ۳۴/۰۰۰
۱۵ ۲۱۹۶ کلید جور آذین IP44 ۱۰۰ ۳۴/۰۰۰
۱۶ ۲۷۰ کلید چراغدار دستگاهی ۶۰۰ ۲۱/۵۰۰
۱۷ ۱۰۵ پریز رو کار ساده پشت چینی ۱۰۰ ۲۰/۵۰۰
۱۸ ۳۲۵ پریز رو کار ارتدار پشت چینی ۱۰۰ ۲۳/۰۰۰
۱۹ ۱۱۵ پریز توکار ارتدار پشت چینی ۱۰۰ ۲۴/۰۰۰
۲۰ ۱۲۴ پریز توکار دربدار تابلویی(آبی-زرد-قرمز) ۱۰۰ ۲۴/۰۰۰
۲۱ ۳۵۷ پریز سه فاز بارانی مغزی چینی برکه ۶۰ ۶۱/۵۰۰

 

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۶۸۳ محافظ کولر گازی ۲۰ ۲۵۵/۰۰۰
۲ ۷۶۷ محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۲۶۵/۰۰۰
۳ ۹۸۱ محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۳ متری ۱۶ ۲۸۵/۰۰۰
۴ ۹۰۴ محافظ یخچال مغزی سرامیکی با کابل ۵ متری ۱۶ ۳۰۵/۰۰۰
۵ ۲۲۰۴ محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۳۱۷/۰۰۰
۶ ۸۹۴ محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۳ متری ۱۰ ۳۲۷/۰۰۰
۷ ۷۷۳ محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل ۵ متری ۱۰ ۳۵۰/۰۰۰
۸ ۲۰۶۰ محافظ ۶ خانه دیجیتالی با کابل ۱.۸ متری ۱۰ ۳۹۰/۰۰۰
۹ ۲۱۶۰ محافظ ۶ خانه دیجیتالی با کابل ۵ متری ۱۰ ۴۳۸/۰۰۰
۱۰ ۵۱۴۳ محافظ ۶ خانه آذین با کابل ۱.۸ متری ۶ ۴۰۰/۰۰۰
۱۱ ۵۱۴۴ محافظ ۸ خانه آذین با کابل ۱.۸ متری ۶ ۴۳۰/۰۰۰
۱۲ ۵۱۳۷ محافظ ولتاژ ورودی ۳۰ آمپر ۱۰ ۵۴۵/۰۰۰
۱۳ ۵۲۰۳ محافظ دیجیتال USB با کابل ۱.۸ متری ۶ ۵۴۰/۰۰۰
۱۴ ۵۲۰۵ محافظ دیجیتال USB با کابل ۵ متری ۶ ۵۶۵/۰۰۰

 

سه خانه شهاب
ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۲۲۰۰ پریز سه خانه بدون ارت با دوشاخه ۸۰ ۶۴/۰۰۰
۲ ۷۳۰ ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۱.۸ متری ۲۰ ۱۳۵/۰۰۰
۳ ۱۰۱۵ ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۳ متری ۱۶ ۱۵۸/۰۰۰
۴ ۶۷۶ ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۵ متری ۱۶ ۱۹۸/۰۰۰
۵ ۹۹۷ ۳خانه ارتدارشهاب بدون کلید با کابل۱.۸متری ۲۰ ۱۲۳/۰۰۰
۶ ۱۰۱۱ ۳خانه ارتدارشهاب بدون کلید با کابل۵متری ۱۶ ۱۸۲/۰۰۰
۷ ۸۵۰ ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۱.۸متری ۲۰ ۱۲۹/۰۰۰
۸ ۲۰۲۴ ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۳متری ۱۶ ۱۴۹/۰۰۰
۹ ۷۸۹ ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۵متری ۱۶ ۱۷۰/۰۰۰
۱۰ ۸۶۱ ۳خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل۱.۸متری ۲۰ ۱۰۷/۰۰۰
۱۱ ۳۶۳ ۳خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل۵متری ۱۶ ۱۵۰/۰۰۰
چهار خانه شهاب
۱۲ ۶۴۸ ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۶۲/۰۰۰
۱۳ ۶۴۹ ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۸۷/۰۰۰
۱۴ ۶۵۰ ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۲۲/۰۰۰
۱۵ ۶۵۱ ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل۱.۸متری ۲۰ ۱۴۳/۰۰۰
۱۶ ۶۵۲ ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۶۵/۰۰۰
۱۷ ۶۵۳ ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۰۵/۰۰۰
شش خانه شهاب
۱۸ ۶۵۷ ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۹۲/۰۰۰
۱۹ ۶۵۸ ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۳ متری ۱۶ ۲۰۵/۰۰۰
۲۰ ۶۵۹ ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۵۵/۰۰۰
۲۱ ۵۱۴۲ ۹ خانه شهاب با کابل ۱.۸ متری ۹ ۳۳۰/۰۰۰

 

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۲۲۵۳ شش خانه رک مونت کلیددار با کابل ۱.۸ متریPDU ۶ ۳۲۵/۰۰۰
۲ ۲۲۶۵ شش خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل ۱.۸ متریPDU ۶ ۳۶۵/۰۰۰
۳ ۲۲۵۲ هشت خانه رک مونت کلیددار با کابل ۱.۸ متریPDU ۶ ۳۴۰/۰۰۰
۴ ۲۲۶۶ هشت خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل ۱.۸ متریPDU ۶ ۳۸۸/۰۰۰
۵ ۵۳۵ ۳ خانه سیار ارتدار با کابل ۱۰ متری ۶ ۴۹۲/۰۰۰
۶ ۵۱۴۱ ۳ خانه سیاربدون ارت با کابل ۱۲ متری ۶ ۵۱۲/۰۰۰
۷ ۵۵۱ پنج خانه ارتدار دربدار فیوزدار با کابل ۳ متری IP44 ۶ ۳۲۰/۰۰۰
۸ ۲۸۷ پنج خانه ارتدار دربدار فیوزدار با کابل ۵ متری IP44 ۶ ۳۵۵/۰۰۰
۹ ۲۰۹۵ چند خانه ۱+۵ با فیوز مینیاتوری کابل ۱.۸ متری ۱۰ ۳۵۰/۰۰۰
۱۰ ۲۱۶۲ چند خانه ۱+۵ با فیوز مینیاتوری کابل ۵ متری ۱۰ ۴۱۰/۰۰۰
  مستطیل نیک
۱۱ ۲۹۳ ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۸۰/۰۰۰
۱۲ ۲۹۴ ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۹۸/۰۰۰
۱۳ ۲۹۵ ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۳۰/۰۰۰
۱۴ ۳۰۷ ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۶۰/۰۰۰
۱۵ ۳۰۸ ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۷۸/۰۰۰
۱۶ ۳۰۹ ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل۵ متری ۱۶ ۲۰۰/۰۰۰
۱۷ ۹۸۶ ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۲۱۸/۰۰۰
۱۸ ۷۰۷ ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۳ متری ۱۶ ۲۴۰/۰۰۰
۱۹ ۹۹۲ ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۶۰/۰۰۰
  مربع پارت
۲۰ ۳۱۷ ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۸۰/۰۰۰
۲۱ ۳۱۸ ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۳ متری ۱۶ ۲۰۰/۰۰۰
۲۲ ۳۱۹ ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۳۰/۰۰۰
۲۳ ۳۲۸ ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۶۰/۰۰۰
۲۴ ۳۲۹ ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۸۰/۰۰۰
۲۵ ۳۳۰ ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۰۰/۰۰۰

 

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
  آمپر ۱۶
۱ ۴۱۰ سوکت ثابت ۱۶*۳ ۱۰ ۱۵۶/۰۰۰
۲ ۴۰۸ سوکت ثابت ۱۶*۳(مادگی) ۲۰ ۸۷/۰۰۰
۳ ۴۰۶ سوکت ثابت ۱۶*۳(نری) ۲۰ ۶۹/۰۰۰
۴ ۶۱۴ سوکت سیار۱۶*۳ ۱۰ ۱۵۶/۰۰۰
۵ ۶۱۳ سوکت سیار۱۶*۳(مادگی) ۲۰ ۸۷/۰۰۰
۶ ۴۰۶ سوکت سیار۱۶*۳(نری) ۲۰ ۶۹/۰۰۰
۷ ۳۹۲ سوکت ثابت۱۶*۴ ۱۰ ۱۷۸/۰۰۰
۸ ۳۸۸ سوکت ثابت۱۶*۴(مادگی) ۲۰ ۹۹/۰۰۰
۹ ۳۸۷ سوکت ثابت۱۶*۴(نری) ۲۰ ۷۹/۰۰۰
۱۰ ۵۸۱ سوکت ثابت۱۶*۵ ۱۰ ۱۹۰/۰۰۰
۱۱ ۵۷۲ سوکت ثابت۱۶*۵(مادگی) ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۱۲ ۵۸۰ سوکت ثابت۱۶*۵(نری) ۲۰ ۸۹/۰۰۰
۱۳ ۵۹۰ سوکت سیار۱۶*۵ ۱۰ ۱۹۰/۰۰۰
۱۴ ۵۸۵ سوکت سیار۱۶*۵(مادگی) ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۱۵ ۵۸۰ سوکت سیار۱۶*۵(نری) ۲۰ ۸۹/۰۰۰
  آمپر ۳۲
۱۶ ۶۹۲ سوکت ثابت۳۲*۳ ۱۰ ۱۸۶/۰۰۰
۱۷ ۵۹۳ سوکت ثابت۳۲*۳(مادگی) ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۱۸ ۳۹۰ سوکت ثابت۳۲*۳(نری) ۲۰ ۸۵/۰۰۰
۱۹ ۶۹۳ سوکت سیار۳۲*۳ ۱۰ ۱۸۶/۰۰۰
۲۰ ۵۵۸ سوکت سیار۳۲*۳(مادگی) ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۲۱ ۳۹۰ سوکت سیار۳۲*۳(نری) ۲۰ ۸۵/۰۰۰
۲۲ ۳۲ سوکت ثابت۳۲*۴ ۱۰ ۲۰۲/۰۰۰
۲۳ ۳۹۶ سوکت ثابت۳۲*۴(مادگی) ۲۰ ۱۱۱/۰۰۰
۲۴ ۳۹۵ سوکت ثابت۳۲*۴(نری) ۲۰ ۹۱/۰۰۰
۲۵ ۱۱۰ سوکت سیار۳۲*۴ ۱۰ ۲۰۲/۰۰۰
۲۶ ۳۹۴ سوکت سیار۳۲*۴(مادگی) ۲۰ ۱۱۱/۰۰۰
۲۷ ۳۹۵ سوکت سیار۳۲*۴(نری) ۲۰ ۹۱/۰۰۰
۲۸ ۶۱۵ سوکت ثابت ۳۲*۵ ۱۰ ۲۲۰/۰۰۰
۲۹ ۶۰۶ سوکت ثابت ۳۲*۵(مادگی) ۲۰ ۱۲۲/۰۰۰
۳۰ ۵۹۷ سوکت ثابت ۳۲*۵(نری) ۲۰ ۹۸/۰۰۰
۳۱ ۶۱۶ سوکت سیار ۳۲*۵ ۱۰ ۲۲۰/۰۰۰
۳۲ ۶۱۰ سوکت سیار ۳۲*۵(مادگی) ۲۰ ۱۲۲/۰۰۰
۳۳ ۵۹۷ سوکت سیار ۳۲*۵(نری) ۲۰ ۹۸/۰۰۰
  آمپر ۶۳
۳۴ ۹۵۱ سوکت ثابت۶۳*۵ ۶ ۷۹۶/۰۰۰
۳۵ ۹۳۶ سوکت ثابت۶۳*۵(مادگی) ۶ ۴۳۹/۰۰۰
۳۶ ۹۴۹ سوکت ثابت۶۳*۵(نری) ۱۲ ۳۵۷/۰۰۰

 

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۵۰۹۳ ترمینال ریلی درپوش دار دوتکه ۶A ۵۰۰ ۸/۵۰۰
۲ ۵۰۹۴ ترمینال ریلی درپوش دار دوتکه ۱۰A ۵۰۰ ۹/۸۰۰
۳ ۵۰۹۵ ترمینال ریلی درپوش دار دوتکه ۱۶A ۵۰۰ ۱۷/۰۰۰
۴ ۴۱۲ ترمینال ریلی درپوش دار دوتکه ۲۵A ۱۰۰ ۲۰/۰۰۰
۵ ۸۹۰ ترمینال ریلی درپوش دار دوتکه ۳۵A ۱۰۰ ۲۷/۰۰۰
۶ ۸۸۱ ترمینال ریلی درپوش دار دوتکه ۵۰A ۱۰۰ ۴۵/۵۰۰
۷ ۹۰۶ ترمینال ریلی درپوش دار دوتکه ۷۰A ۵۰۰ ۵۲/۰۰۰
 
۹ ۸۷۲ ترمینال ریلی۲،۵ ۵۰۰ ۴/۸۰۰
۱۰ ۸۸۳ ترمینال ریلی ۴A ۵۰۰ ۶/۶۰۰
۱۱ ۸۶۲ ترمینال ریلی ۶A ۵۰۰ ۸/۰۰۰
۱۲ ۸۶۷ ترمینال ریلی ۱۰A ۵۰۰ ۹/۵۰۰
۱۳ ۸۷۳ ترمینال ریلی ۱۶A ۵۰۰ ۱۶/۵۰۰
۱۴ ۴۱۲ ترمینال ریلی ۲۵A ۱۰۰ ۲۰/۰۰۰
۱۵ ۸۹۰ ترمینال ریلی ۳۵A ۱۰۰ ۲۶/۸۰۰
۱۶ ۸۸۱ ترمینال ریلی ۵۰A ۱۰۰ ۴۵/۵۰۰
۱۷ ۹۰۶ ترمینال ریلی ۷۰A ۱۰۰ ۵۲/۰۰۰
۱۸ ۳۵۸ درب ریلی ۲.۵A,تا۱۰A ۱۰۰۰ ۲/۰۰۰
۱۹ ۴۱۳ درب ریلی ۱۶A ۱۵۰۰ ۲/۳۰۰
۲۰ ۹۱۹ بست انتهائی ۳ پیچ ۴۰۰ ۳/۷۰۰
۲۱ ۹۱۹/۱ بست انتهائی تک پیچ ۴۰۰ ۳/۷۰۰

 

ردیف کد کالا نام کالا(مغزی چینی) تعداد در
کارتن
قیمت(ریال)
۱ ۳۲۷ ۴ خانه مربع سرامیک ساده بدون کابل ۲۰ ۱۳۳/۰۰۰
۲ ۳۱۵ ۴ خانه مربع سرامیک ارتدار بدون کابل ۲۰ ۱۴۰/۰۰۰
۳ ۲۷۲ ۴ خانه مربع سرامیک  بدون کابل ۲۰ ۱۴۰/۰۰۰
۴ ۳۰۶ ۴ خانه بلند ساده سرامیک بدون کابل ۲۰ ۱۳۳/۰۰۰
۵ ۱۰۰۲ ۶ خانه ارتدار بدون کابل ۲۰ ۱۸۰/۰۰۰
  نام کالا(پلی آمید)
۶ ۹۲۲ ۳ خانه بدون کابل کلید دار ۲۰ ۱۰۰/۰۰۰
۷ ۹۹۹ ۳ خانه ساده بدون کلید و کابل ۸۰ ۷۹/۰۰۰
۸ ۶۶۷ ۳ خانه ارتداربا کلید بدون کابل ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۹ ۶۴۴ ۴ خانه ارتدار بدون کابل  ۲۰ ۱۲۵/۰۰۰
۱۰ ۶۴۵ ۴ خانه بلند ساده  بدون کابل ۲۰ ۱۱۵/۰۰۰
۱۱ ۶۴۷ ۶ خانه ارتدار بدون کابل ۲۰ ۱۵۳/۰۰۰

 

ردیف کد کالا نام کالا سری تعداد درجعبه تعداد در کارتن قیمت واحد(ریال)
۱ ۹۰۷۱ سرپیچ آویز ۲ تکه با راکورد برنجی E27 ۶ ۱۴۴ ۱۸/۷۰۰
۲ ۹۰۷۲ سرپیچ آویز ۲ تکه با راکورد پلاستیک E27 ۶ ۱۴۴ ۱۶/۵۰۰
۳ ۹۰۷۳ سرپیچ تونلی(با نشان استاندارد) E27 _ ۲۰۰ ۱۱/۰۰۰
۴ ۹۰۷۴ سرپیچ تونلی(با نشان استاندارد) E40 _ ۵۰ ۲۵/۳۰۰
۵ ۹۰۷۵ سرپیچ آویزبزرگ با راکورد برنجی E40 _ ۴۸ ۳۸/۵۰۰
۶ ۹۰۷۶ سرپیچ آویزبزرگ با راکورد پلاستیک E40 _ ۴۸ ۳۱/۰۰۰

 

هواکشهای مدل کلاسیک
ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۵۵۱۰ سایز ۱۰ کلاسیک ۱۶ ۱۴۵/۰۰۰
۲ ۵۵۱۲ سایز ۱۲ کلاسیک ۱۶ ۱۶۰/۰۰۰
۳ ۵۵۱۵ سایز ۱۵ کلاسیک ۸ ۱۷۵/۰۰۰
هواکشهای مدل یونیور سال دو پنل
۴ ۵۶۱۰ سایز ۱۰ یونیورسال دو پنل ۱۶ ۱۷۵/۰۰۰
۵ ۵۶۱۲ سایز ۱۲ یونیورسال دو پنل ۱۶ ۲۰۰/۰۰۰
۶ ۵۶۱۵ سایز ۱۵ یونیورسال دو پنل ۸ ۲۲۰/۰۰۰

 

ردیف کد کالا نام کالا شار نوری تعداد درکارتن قیمت(ریال)
۱ ۱۸۱ پروژکتور ۵۰ وات لنزدار ۶۰۰۰LM ۴ ۱/۳۲۰/۰۰۰
۲ ۱۸۲ پروژکتور ۱۰۰ وات لنزدار ۱۲۰۰۰LM ۴ ۲/۴۲۰/۰۰۰
۳ ۱۸۳ پروژکتور ۱۵۰ وات لنزدار ۱۸۰۰۰LM ۱ ۳/۶۳۰/۰۰۰
۴ ۱۸۴ پروژکتور ۲۰۰ وات لنزدار ۲۴۰۰۰LM ۱ ۵/۷۲۰/۰۰۰

 

ردیف کد کالا شرح سایزبرش
(سانتی متر)
تعداد در
کارتن
قیمت واحد(ریال)
۱ ۲۱۱ پنل ۶ وات دور شیشه گرد و مربع ۷/۵*۷/۵ ۶۰ ۱۱۵/۰۰۰
۲ ۲۱۲ پنل ۱۲ وات دور شیشه گرد و مربع ۱۲/۵*۱۲/۵ ۲۰ ۲۰۱/۰۰۰
۳ ۲۱۳ پنل ۱۸ وات دور شیشه گرد و مربع ۱۶*۱۶ ۲۰ ۲۹۲/۰۰۰
۴ ۲۱۴ پنل ۳۰ وات دور شیشه گرد و مربع ۲۱/۵*۲۱/۵ ۱۰ ۵۳۱/۰۰۰
۵ ۲۵۱ پنل ۶ وات دور شیشه گرد و مربع سه حالته ۷/۵*۷/۵ ۶۰ ۱۵۵/۰۰۰
۶ ۲۵۲ پنل ۱۲ وات دور شیشه گرد و مربع سه حالته ۱۲/۵*۱۲/۵ ۲۰ ۲۴۰/۰۰۰
۷ ۲۵۳ پنل ۱۸ وات دور شیشه گرد و مربع سه حالته ۱۶*۱۶ ۲۰ ۳۶۶/۰۰۰
۸ ۲۵۴ پنل ۳۰ وات دور شیشه گرد و مربع سه حالته ۲۱/۵*۲۱/۵ ۱۰ ۶۲۵/۰۰۰