ه

نام کالا واحد کالا قیمت (ریال)
هواکش دمنده ۲۰ دمپدار; عدد ۲۷۳۰۰۰
هواکش لوله ای ۱۰ سانتی متر پارس خزر فن; عدد ۸۹۲۵۰
هواکش لوله ای ۱۲ سانتی متر پارس خزر فن; عدد ۱۱۰۲۵۰
هواکش لوله ای ۱۵ سانتی متر پارس خزر فن; عدد ۱۲۰۷۵۰
هولدر تی جی بزرگ; عدد ۱۲۶۰۰۰
هویه، روغن لحیم درجه۲ عدد ۷۰۳۵
هویه ۴۰ وات جنس خوب; عدد ۸۶۱۰۰
هویه ۴۰w; عدد ۴۶۲۰۰
هویه ۶۰w; عدد ۴۶۲۰۰
هویه قلمی ۴۰W گیلسون; عدد ۵۳۵۵۰
هویه قلمی ۶۰W گیلسون; عدد ۵۷۷۵۰
هیت سینک SMD شاخه ای; عدد ۲۳۱۰۰