خ

نام کالا

واحد کالا قیمت فروش (ریال)
خازن الکترولیتی استوانه ای ۱۲۰۰V 3.6 uf عدد