کلید مینیاتوری تکفاز با نول هیوندایی

ردیفعکس کالاکد کالاشرح کالامشخصات فنیقیمت (ریال)برندکشور
۱-----------------------HIBD63F-16A-N (B)کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۱۶ آمپرقدرت فطع:۶kA تیپ:B,C۱۱۶۰۰۰هیونداییکره
۲-----------------------HIBD63F-25A-N (B)کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۲۵ آمپرقدرت فطع:۶kA تیپ:B,C۱۱۶۰۰۰هیونداییکره
۳-----------------------HIBD63F-32A-N (B)کلید مینیاتوری ۱ پل + نول تیپ موتوری ( یا روشنایی) ۳۲ آمپرقدرت فطع:۶kA تیپ:B,C۱۱۶۰۰۰هیونداییکره