کلید و پریز صنعتی پارت الکتریک

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در
کارتن
قیمت(ریال)
۱ ۱۰۲۷ سه راهی صنعتی کرال IP44 ۲۰ ۱۱۵/۰۰۰
۲ ۹۷۲ دوشاخه استاندارد پارت ۱۶۰ ۲۱/۰۰۰
۳ ۹۶۳ مادگی استاندارد پارت ۱۶۰ ۲۱/۰۰۰
۴ ۹۷۳ دوشاخه خانگی ۱۶۰ ۱۷/۰۰۰
۵ ۱۳۲ پریز بارانی ارت دار مغزی چینی برکه ۱۰۰ ۳۱/۵۰۰
۶ ۱۳۷ پریز بارانی بدون ارت مغزی چینی برکه ۱۰۰ ۳۱/۵۰۰
۷ ۷۲ کلید تبدیل برکه ۱۰۰ ۲۸/۵۰۰
۸ ۷۳ کلید تک پل برکه ۱۰۰ ۲۸/۰۰۰
۹ ۷۴ کلید دوپل برکه ۱۰۰ ۳۰/۰۰۰
۱۰ ۷۵ کلید زنگ برکه ۱۰۰ ۲۸/۵۰۰
۱۱ ۶۶۳ کلید جور برکه ۱۰۰ ۳۰/۰۰۰
۱۲ ۲۱۹۹ پریز بارانی ارت دار آذینIP44 ۱۰۰ ۳۲/۰۰۰
۱۳ ۲۱۹۴ کلید تک پل آذینIP44 ۱۰۰ ۳۲/۰۰۰
۱۴ ۲۱۹۵ کلید دوپل آذین IP44 ۱۰۰ ۳۴/۰۰۰
۱۵ ۲۱۹۶ کلید جور آذین IP44 ۱۰۰ ۳۴/۰۰۰
۱۶ ۲۷۰ کلید چراغدار دستگاهی ۶۰۰ ۲۱/۵۰۰
۱۷ ۱۰۵ پریز رو کار ساده پشت چینی ۱۰۰ ۲۰/۵۰۰
۱۸ ۳۲۵ پریز رو کار ارتدار پشت چینی ۱۰۰ ۲۳/۰۰۰
۱۹ ۱۱۵ پریز توکار ارتدار پشت چینی  ۱۰۰ ۲۴/۰۰۰
۲۰ ۱۲۴ پریز توکار دربدار تابلویی(آبی-زرد-قرمز) ۱۰۰ ۲۴/۰۰۰
۲۱ ۳۵۷ پریز سه فاز بارانی مغزی چینی برکه ۶۰ ۶۱/۵۰۰