کلید و پریز پارت الکتریک

آذین چوب آذین بازه آسمان آرا پارت شهاب کریستال
ردیف رنگ بندی کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا کد کالا قیمت کالا
۱ سفید  ۵۰۳۶ ۷/۰۰۰ ۵۰۱۷ ۱۴/۰۰۰ ۵۰۷۱ ۶/۵۰۰ ۳۴۴۴ ۶/۵۰۰     ۵۰۵۰ ۴/۶۰۰ ۵۲۰۶ ۱۶۵/۰۰۰
۲ کرم ۵۰۲۹ ۷/۰۰۰     ۵۱۱۴ ۶/۵۰۰ ۵۱۰۳ ۶/۵۰۰            
۳ بژ         ۵۰۷۲ ۱۲/۰۰۰ ۳۴۴۶ ۱۱/۵۰۰ ۵۰۶۳ ۹/۰۰۰        
۴ فیلی ۵۰۰۹ ۷/۰۰۰                 ۵۰۴۷ ۱۲/۰۰۰    
۵ آبی ۵۰۲۲ ۷/۰۰۰     ۵۰۷۶ ۱۲/۰۰۰                
۶ اخرائی ۵۰۰۱ ۷/۰۰۰                        
۷ مشکی         ۵۱۳۸ ۱۲/۰۰۰     ۵۰۶۱ ۹/۰۰۰     ۵۲۰۷ ۱۶۵/۰۰۰
۸ دودی(ذغال سنگی)             ۵۰۶۴ ۱۱/۵۰۰ ۵۰۶۴ ۹/۰۰۰        
۹ نقره ای ۵۰۶۰ ۷/۰۰۰ ۵۰۶۲ ۱۴/۰۰۰         ۵۰۵۸ ۹/۰۰۰ ۵۰۵۹ ۱۲/۰۰۰    
۱۰ چوب     ۵۰۱۵ ۱۴/۰۰۰ ۵۰۷۳ ۱۴/۵۰۰         ۵۰۴۴ ۱۲/۰۰۰    
۱۱ قهوه ای                            
۱۲ قهوه ای صدفی         ۵۰۹۶ ۱۲/۰۰۰ ۵۰۸۸ ۱۱/۵۰۰     ۵۱۳۳ ۱۲/۰۰۰    
۱۳ طلایی مشکی                     ۵۰۹۲ ۱۲/۰۰۰    
۱۴ بژ طلایی                 ۵۰۵۵ ۹/۰۰۰        
۱۵ بژ سیر             ۳۴۴۸ ۱۱/۵۰۰            
۱۶ برنزی         ۵۱۰۵ ۱۲/۰۰۰                
۱۷ مسی         ۵۰۷۵ ۱۲/۰۰۰                
۱۸ قرمز         ۵۰۷۸ ۱۲/۰۰۰                
۱۹ استیل         ۵۰۸۲ ۲۱/۰۰۰                
۲۰ طلایی مشکی         ۵۰۸۱ ۲۱/۰۰۰                
۲۱ سبز         ۵۰۷۴ ۱۲/۰۰۰                
۲۲ سفید صدفی             ۵۰۸۹ ۱۱/۵۰۰            
۲۳ طوسی             ۵۱۰۷ ۱۱/۵۰۰            
۲۴ نقره ای مشکی                     ۵۰۹۱ ۱۲/۰۰۰    
۲۵ نوک مدادی آرا             ۳۴۵۰ ۱۱/۵۰۰            
۲۶ یاسی         ۵۰۷۷ ۱۲/۰۰۰                

 

  مدل روکار شهاب مدل کریستال مدل آذین مدل تابش
ردیف نام کالا تعداد در
کارتن
تعداد در
کارتن جور
کد کالا رو کار کد کالا مکانیزم سفید
بدون قاب
کد کالا مکانیزم سفید
بدون قاب
کد کالا مکانیزم سفید
با قاب
۱ کلید و پریز جور با مغزی سرامیک ۲۰۰ _ ۴۰۴۱ ۲۴/۰۰۰ ۵۲۲۹ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۴۰ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۹۳ ۳۲/۵۰۰
۲ کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ _ ۴۰۴۲ ۲۲/۵۰۰ _ _ ۴۰۳۹ ۲۳/۷۰۰ ۵۱۹۲ ۳۱/۰۰۰
۳ پریز بدون ارت با مغزی سرامیک ۲۰۰ ۸۰ ۴۰۴۳ ۲۳/۵۰۰ ۵۲۳۰ ۲۹/۰۰۰ ۴۰۲۳ ۲۴/۰۰۰ ۵۱۶۱ ۳۱/۵۰۰
۴ پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ ۸۰ ۴۰۴۴ ۲۲/۰۰۰ ۵۲۳۱ ۲۶/۰۰۰ ۴۰۲۱ ۲۱/۰۰۰ ۵۱۵۹ ۲۸/۵۰۰
۵ تک پل ۲۰۰ ۴۰ ۴۰۴۵ ۲۳/۰۰۰ ۵۲۳۲ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۱۱ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۶۵ ۳۱/۵۰۰
۶ دو پل ۲۰۰ ۳۰ ۴۰۴۶ ۲۴/۰۰۰ ۵۲۳۳ ۳۰/۵۰۰ ۴۰۱۲ ۲۶/۰۰۰ ۵۱۶۷ ۳۳/۰۰۰
۷ تبدیل ۲۰۰ ۲۰ ۴۰۴۷ ۲۳/۵۰۰ ۵۲۳۴ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۱۶ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۶۳ ۳۱/۵۰۰
۸ زنگ ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۴۸ ۲۴/۰۰۰ ۵۲۳۵ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۱۴ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۷۱ ۳۱/۵۰۰
۹ آنتن ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۴۹ ۲۳/۵۰۰ ۵۲۳۶ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۲۵ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۷۹ ۳۳/۵۰۰
۱۰ آنتن ماهواره دو منظوره ۲۰۰ ۱۰ _ _ ۵۲۳۷ ۱۱۵/۰۰۰ ۵۲۲۷ ۱۱۵/۰۰۰ ۵۲۲۸ ۱۲۰/۰۰۰
۱۱ تلفن دو منظوره ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۵۰ ۲۸/۰۰۰ ۵۲۳۸ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۲۸ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۸۳ ۳۳/۰۰۰
۱۲ پریز ارتدار با مغزی سرامیک ۲۰۰ _ ۴۰۵۱ ۲۶/۰۰۰ ۵۲۳۹ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۲۴ ۲۶/۰۰۰ ۵۱۵۷ ۳۳/۵۰۰
۱۳ پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ _ ۴۰۵۲ ۲۳/۰۰۰ ۵۲۴۰ ۲۷/۵۰۰ ۴۰۲۲ ۲۳/۰۰۰ ۵۱۵۵ ۳۰/۰۰۰
۱۴ راه پله ۲۰۰ _ ۴۰۵۳ ۲۳/۰۰۰ ۵۲۴۱ ۲۸/۰۰۰ ۴۰۱۵ ۲۵/۰۰۰ ۵۱۶۹ ۳۰/۰۰۰
۱۵ کامپیوتر ۲۰۰ _ ۴۰۵۴ ۵۲/۰۰۰ ۵۲۴۲ ۵۲/۰۰۰ ۴۰۲۹ ۴۸/۰۰۰ ۵۱۸۵ ۵۵/۰۰۰
۱۶ تلفن ۲ سوکت ۲۰۰ _ ۴۰۵۵ ۲۶/۰۰۰ ۵۲۴۳ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۲۷ ۳۰/۰۰۰ ۵۱۸۱ ۳۳/۰۰۰
۱۷ کراکس ۲۰۰ _ ۴۰۵۶ ۳۴/۰۰۰ ۵۲۴۴ ۴۱/۰۰۰ ۴۰۰۸ ۳۷/۰۰۰ ۵۱۷۵ ۴۴/۰۰۰
۱۸ ملودی-دینگ دانگ ۲۰۰ _ ۴۰۵۷ ۴۴/۰۰۰ ۵۲۴۵ ۵۱/۰۰۰ ۴۰۰۹ ۵۰/۰۰۰ ۵۱۸۹ ۵۲/۵۰۰
۱۹ پریز دربدار با قفل کودک ۲۰۰ _ ۴۰۵۸ ۲۶/۵۰۰ _ _ ۴۱۰۷ ۲۷/۵۰۰ _ _
۲۰ پریز ارتدار دربدار با قفل کودک ۲۰۰ _ ۴۰۵۹ ۲۸/۰۰۰ _ _ ۴۱۰۸ ۲۹/۰۰۰ _ _
۲۱ دیمر ۱۰۰ _ ۴۰۶۰ ۶۵/۰۰ ۵۲۴۶ ۸۴/۰۰۰ ۴۰۱۷ ۸۱/۰۰۰ ۵۱۸۷ ۸۷/۰۰۰
۲۲ کلید کولر ۱۰۰ _ ۴۰۶۱ ۴۱/۰۰۰ ۵۲۴۷ ۴۲/۰۰۰ ۴۰۲۰ ۳۹/۰۰۰ ۵۱۷۷ ۴۵/۰۰۰
۲۳ کلید سه پل ۲۰۰ _ ۴۰۶۲ ۴۱/۰۰۰ ۵۲۴۸ ۴۵/۰۰۰ ۴۰۱۳ ۴۱/۰۰۰ ۵۱۷۳ ۴۸/۰۰۰

 

  آذین پارت مکانیزم
ردیف نام کالا تعداد در
کارتن
تعداد در
کارتن جور
کد کالا مکانیزم
طرح چوب
کد کالا مکانیزم
بژ
کد کالا مکانیزم
مشکی
۱ کلید و پریز جور با مغزی سرامیک ۲۰۰ _ ۴۰۸۵ ۳۱/۰۰۰ ۴۰۶۳ ۳۱/۰۰۰ ۵۱۱۶ ۲۸/۰۰۰
۲ کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ _ ۴۰۸۶ ۲۹/۵۰۰ ۴۰۶۴ ۲۹/۵۰۰   ۲۶/۵۰۰
۳ پریز بدون ارت با مغزی سرامیک ۲۰۰ ۸۰ ۴۰۸۷ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۶۵ ۳۰/۰۰۰ ۴۰۳۲ ۲۶/۵۰۰
۴ پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ ۸۰ ۴۰۸۸ ۲۶/۰۰۰ ۴۰۶۶ ۲۶/۰۰۰ ۴۰۳۰ ۲۴/۰۰۰
۵ تک پل ۲۰۰ ۴۰ ۴۰۸۹ ۳۱/۰۰۰ ۴۰۶۷ ۳۱/۰۰۰ ۴۰۰۱ ۲۷/۵۰۰
۶ دو پل ۲۰۰ ۳۰ ۴۰۹۰ ۳۲/۰۰۰ ۴۰۶۸ ۳۲/۰۰۰ ۴۰۰۲ ۲۸/۵۰۰
۷ تبدیل ۲۰۰ ۲۰ ۴۰۹۱ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۶۹ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۰۶ ۲۷/۵۰۰
۸ زنگ ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۹۲ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۷۰ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۰۴ ۲۷/۵۰۰
۹ آنتن ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۹۳ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۷۱ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۳۷ ۲۶/۰۰۰
۱۰ آنتن ماهواره دو منظوره ۲۰۰ ۱۰   ۱۱۵/۰۰۰ ۴۰۷۱ ۱۱۵/۰۰۰ ۴۰۳۷ ۱۱۵/۰۰۰
۱۱ تلفن دو منظوره ۲۰۰ ۱۰ ۴۰۹۴ ۳۲/۵۰۰ ۴۰۷۲ ۳۲/۵۰۰ ۴۰۳۴ ۲۹/۰۰۰
۱۲ پریز ارتدار با مغزی سرامیک ۲۰۰ _ ۴۰۹۵ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۷۳ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۳۳ ۲۹/۰۰۰
۱۳ پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات ۲۰۰ _ ۴۰۹۶ ۲۹/۰۰۰ ۴۰۷۴ ۲۹/۰۰۰ ۴۰۳۱ ۲۵/۰۰۰
۱۴ راه پله ۲۰۰ _ ۴۰۹۷ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۷۵ ۳۱/۵۰۰ ۴۰۰۵ ۲۵/۰۰۰
۱۵ کامپیوتر ۲۰۰ _ ۴۰۹۸ ۵۲/۵۰۰ ۴۰۷۶ ۵۲/۰۰۰ ۴۰۳۸ ۵۰/۰۰۰
۱۶ تلفن ۲ سوکت ۲۰۰ _ ۴۰۹۹ ۳۲/۵۰۰ ۴۰۷۷ ۳۲/۵۰۰   ۲۹/۰۰۰
۱۷ کراکس ۲۰۰ _ ۴۱۰۰ ۴۲/۰۰۰ ۴۰۷۸ ۴۲/۰۰۰ ۴۰۱۸ ۵۳/۰۰۰
۱۸ ملودی-دینگ دانگ ۲۰۰ _ ۴۱۰۱ ۵۲/۰۰۰ ۴۰۷۹ ۵۲/۰۰۰ ۴۰۱۹ ۴۳/۰۰۰
۱۹ پریز دربدار با قفل کودک ۲۰۰ _ ۴۱۰۲ ۳۳/۵۰۰ ۴۰۸۰ ۳۳/۵۰۰   ۳۰/۰۰۰
۲۰ پریز ارتدار دربدار با قفل کودک ۲۰۰ _ ۴۱۰۳ ۳۵/۰۰۰ ۴۰۸۱ ۳۵/۰۰۰   ۳۱/۵۰۰
۲۱ دیمر ۱۰۰ _ ۴۱۰۴ ۸۶/۰۰۰ ۴۰۸۲ ۸۶/۰۰۰ ۴۰۰۷ ۸۲/۰۰۰
۲۲ کلید کولر ۱۰۰ _ ۴۱۰۵ ۴۴/۰۰۰ ۴۰۸۳ ۴۴/۰۰۰ ۴۰۱۰ ۵۵/۰۰۰
۲۳ کلید سه پل ۱۰۰ _ ۴۱۰۶ ۴۷/۰۰۰ ۴۰۸۴ ۴۷/۰۰۰ ۴۰۰۳ ۴۴/۰۰۰